Úsporná hydroizolace základové desky

Hydroizolace je izolace aplikovaná rovnou na beton, zdivo aj. Výborně nahradí fatfarol. Jestliže máte hotové základy, vystříkejte základovou desku i stěny izolační pěnou. Zajistíte tak rovnou dvě věci – hydroizolaci a tepelnou izolaci. Pak už můžete začít zdít konstrukci. U vnější izolace není třeba používat žádné ochranné nátěry ani další vrstvy. Rovnou provádíte zásyp.

Pěna Ezero® E 3000

Jde o izolační pěnu s hustotou 53 - 58 kg/m3. Využívá se na základy, podlahy, základové desky, stropy, ploché střechy. Tato pěna není izolací proti tlakové vodě! Jsou to pěny s uzavřenou strukturou buněk o tepelné vodivosti ( λ ) 0,021 (W.m-1.K-1). Taková struktura znemožní průnik vody a také brání kondenzaci

Parozábrana:

Permeance vypařování vody je rychlost, kterou vodní páry pronikají přes materiál. Norma, jež se dnes používá pro budovy a průnik vodních par, je méně než 1 perm (0.00004L/s.m2 při 25mm). Různé testy prokázaly, že Izolační pěna Ezero® E 3000 překračuje výše uvedené standardy o více než 38 %.

Izolační pěna Ezero® E 2000

Je izolační pěna střední hustoty min. 35 kg/m3. Dá se využít na: základy, obvodové pláště, základové desky, podlahy, krovy, stropy, dodávky, chladírenské boxy atd. Tato pěna je využívaná jako hydroizolace, parozábrana, tepelná izolace, izolace protivzduchová. Ezero® E 2000 je dvousložková polyuretanová pěna zelené barvy. Bariéra splňuje protipožární normy na základě platných certifikátů

Výhody obou pěn:

Jejich zdravotní nezávadnost, šetrnost vůči životnímu prostředí, přilnavost a zpevňování konstrukce.