RD Polizy

RD Polizy

Předmětem zakázky byla tepelná izolace podkroví - rozkrývka střechy. Aplikace měkké pěny v síle nástřiku 20 cm.