RD Přibice

RD Přibice

Tepelná izolace podkroví do předem připravených SDK roštů. Byla aplikována měkká pěna v síle nástřiku 27 cm