Zateplení střechy Příbram

Zateplení střechy Příbram

Tepelná izolace střechy v podkrovní části domu shora do záklopu. Rozebrání stávající krytiny, odstranění folie, aplikace pěnové izolace s následným vrácením stávající krytiny.