RD Všetaty

RD Všetaty

Tepelná izolace podkroví měkkou pěnou EKO S310. Pěna byla aplikována do předem připravených SDK rastrů, síla nástřiku 16 cm.