Roztěž

Roztěž

Předmětem této zakázky byla tepelná izolace podkroví měkkou pěnou EKO S310.