Polyuretanový fasádní systém nové generace

Polyuretanový fasádní systém nové generace

NEW-THERM® systém Vnější kontaktní tepelně izolační systém na bázi polyuretanových stavebních desek. Užitný vzor číslo 26567. Pro lepený systém na zlepšení tepelně izolačních vlastností svislých stěn nových i stávajících budov, jako částečně lepený s doplňkovými kotvícími prvky nebo mechanicky připevňovaný s doplňkovým lepením.

Výhody systému NEW-THERM®

 • Vynikající tepelně izolační vlastnosti ve srovnání s běžnými izolanty (λ≤0,022).
 • Vynikající difuze celého systému (μ≤20).
 • Použití menších tlouštěk izolantu při porovnání s klasickým způsobem zateplení (o 50% menší tloušťka ve srovnání s polystyrenem, o 60% menší tloušťka ve srovnání s minerální vatou).
 • Polyuretany nepropouštějí vodu, ale dovedou propouštět vodní páru, čímž zajistí "dýchání" izolované konstrukce.
 • PUR pěna je po vytvrzení zdravotně nezávadná, nevylučuje žádné škodliviny a dá se použít i do prostorů s potravinami (není napadána plísněmi ani hmyzem, trvale odolává hnilobě).
 • Lepící a stěrkový tmel na bázi polyuretanu má nižší objemovou hmotnost ve srovnání s běžnými lepícími a stěrkovými tmely čímž dochází k úspoře materiálu, zatížení stavby a snížení finanční náročnosti.
 • Tepelná izolace, tvrdé polyuretanové stavební desky TPD-PUR 30/40 jsou objemově stálé, odolné hlodavcům.
 • Při použití systému NEW-THERM® nedochází díky menší tloušťce izolantu TPD-PUR 30/40 k zásadní změně vzhledu budovy
 • Menší tloušťka izolantu umožňuje použití kratších hmoždinek a dosažení dalších finančních úspor.
 • Krycí omítkoviny se vyznačují vynikajícími zpracovatelskými vlastnostmi, stálou barevností a vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Díky svým specifickým vlastnostem jsou difuzně propustné.

Účel:

 • Výrazně šetří energii pro vytápění budov
 • Zvyšuje akumulační schopnosti zdí
 • Zateplení domu sníží úniky tepelné energie a tedy výdaje za vytápění. Komplexcním zateplením domu se sníží náklady o 30 až 50%.
 • Snížení teploty v domě během horkých letních dnů.
 • Zlepšení vzhledu domu přispívá k celkové pohodě bydlení a působí na zlepšení kvality bydlení a mezilidských vztahů.
 • Odstranění vlivů působících na korozi spojovací výztuže a snížení dilatačních změn v důsledku vysokých a nízkých teplot zvýší životnost při zateplení panelových domů

Skladba NEW-THERM® systému

Vrstva Materiál Spotřeba/1 m2
1 Lepící tmel NEW-THERM® ST04 2,0-5,5 kg
2 Tvrdé polyuretanové stavební desky TPD-PUR 30/40 (0,6x1,0 m), objemová hmotnost 32-35 kg/m3 1,02 m2
3 Kotvící hmoždinky EJOT, Bravoll, Koelner, Fischer 6 ks
4 Stěrkový tmel NEW-THERM® ST04 4,6 kg / 4 mm
5 Armovací tkanina VERTEX 1,1 m2
6 Penetrační nátěr Novalith Putzgrund, Armasil Putzgrund 0,2 - 0,3 kg
7 Silikátová (Novalith), silikonová (Armasil) finální probarvená omítka, zrno 1,5 mm 2 - 2,5 kg