Průmyslová izolace

Další informace

Izolace Bytových domů

Stříkaná izolační pěna se rovněž využívá na izolaci bytových domů, hal a prostor. V případě izolační pěny S0310 lze tuto pěnu použít tam, kde se aplikuje pod opláštění či podhledy.

Izolace kontejnerů

Tepelná izolace stříkanou pěnou S0329 zcela odstraňuje problém s tepelnými mosty a vznikající kondenzaci ve stropní konstrukcí kontejnerů.

Izolace nádrží a zásobníků

Stříkaná izolační pěna S0329 se také využívá na izolaci a hydroizolaci nádrží, různých zásobníků, kde se tato pěna plně naváže na podklad tak, že mezi izolačním materiálem a podkladem není žádný vzduchový prostor, žádné spoje, lepidla a jiné upevńovače.

Izolace potrubí

Hlavní výhodou pro izolaci potrubí izolační pěnou S0329 je maximální zatěsnění veškerých spár a mezer.