Zateplení stěn, stropů, podkroví a suterénů

K těmto účelům je pomocníkem číslo 1 tepelná izolace S0310 (tzv. „měkká pěna“). Je vzduchotěsná, tudíž vytápěný vzduch neuniká ven. Topení funguje s větší efektivitou. Izolační pěna zaobalí všechny stavební nerovnosti. Pěna si ponechává svůj tvar a zůstane nezměněna po celou existenci stavby. Izolační pěna S0310 má dokonalé zvukově izolační vlastnosti, protože pohlcuje zvuk. Využití měkké pěny není ovlivněno vlhkostí. Stříkaná izolace je odolná proti ptákům, hmyzu, hlodavcům a také nepodporuje tvorbu plísní.

Jestliže hledáte pěnu na hydroizolaci i tepelnou izolaci, můžete využít “tvrdou pěnu“ S0329 nebo kombinaci obou pěn. S0329 konstrukci střechy výborně odizoluje proti vlhkosti a zpevní ji. 

Výhody pěny oproti konvenčním izolačním materiálům

Izolační pěna snižuje výskyt alergických reakcí a vytváří zdravé prostředí, zatepluje, utěsňuje a zároveň nepropouští vzduch, snižuje prašnost, zlepšuje akustické vlastnosti objektu. Hodnota odporu a tepelné izolační vlastnosti se věkem nesnižují.

Pěna se neusazuje v mezerách nebo štěrbinách, ale zcela je vyplňuje, nesedá vlivem gravitace.  Přináší to snížení nákladů na energie až o 70%!