Stavební izolace základů, stěn a stropu

Co se týká stavební izolace základů, stěn a stropu objektu, je zákazníky požadována vedle hydroizolace rovněž izolace tepelná, případně také protihluková. Všechny tyto tři druhy izolací jsme schopni zajistit dvousložkovou polyuretanovou pěnou Ezero v jednom kroku nebo při kombinované aplikaci tvrdé a měkké pěny Ezero, ve dvou krocích.

Hydroizolace základů

Pěnu Ezero je možné použít přímo na základovou desku nového objektu nebo na odkryté základy stávajících objektů. Na tuto vnější izolaci není nutné používat žádné ochranné nátěry nebo další vrstvy a krátce po nástřiku dvousložkové pěny se provede zásyp odizolovaných základů. Stříkanou izolační pěnu Ezero® E 3000 však není možné používat jako izolaci proti tlakové vodě, k tomu určena není.

Izolace stěn a stropu

Použitím polyuretanové izolační pěny Ezero® E 2000 docílíme jedním nástřikem:

  • tepelné izolace
  • parozábrany
  • hydroizolace
  • protivzduchové bariéry
  • požární odolnosti 30 minut

U žádného z dosud používaných materiálů není dosažen tak vysoký tepelný odpor jako u izolační pěny Ezero® E 2000. Pěna Ezero® E 2000 má zároveň vynikající zvukově izolační vlastnosti, díky vysoké pohltivosti zvuku. Proto je vhodné ji použít také k izolaci stropů. V případě stropů je požadavek směrován na zajištění tepelné a zvukové izolace. I zde je možné použít tzv. „tvrdou pěnu“ Ezero® E 2000, případně kombinaci tvrdé pěny a pěny Ezero® E 500, která je označovaná jako měkká.

Tepelně izolační vlastnosti pěny Ezero jsou až třikrát vyšší než u standardně používaných materiálů při stejné síle. Nízká hmotnost nezatěžuje konstrukce, bezespárá vrstva zakryje všechny nerovnosti a dokonale vyplní všechny škvíry. Výhodou je také velice rychlá aplikace. Pěna také snižuje prašnost objektu, snižuje náklady na energie až o 70 procent a je odolná proti ptactvu, hlodavcům nebo hmyzu.