Průmyslová izolace kontejnerů

Stříkané izolační pěny řady   Ezero® E500,  Ezero® E2000  a  Ezero® E3000 nachází také široké uplatnění u komerčních budov a průmyslových či výrobních areálů.

Stříkaná izolace se využívá zejména pro:

  • izolace nádrží a zásobníků,
  • izolace potrubí,
  • izolace kontejnerů,
  • izolace komerčních prostor.

Stříkané izolační pěny se hojně využívají také na izolaci, hydroizolaci nebo zvukovou izolaci u komerčních budov, skladů, výrobních hal apod. Izolační pěna se plně naváže na podklad tak, že mezi izolačním podkladem a materiálem nevznikne žádný vzduchový prostor, žádné spoje, lepidla a jiné upevňovače.

Tepelná izolace stříkanou pěnou Ezero zcela odstraňuje problém s tepelnými mosty a vznikající kondenzací ve stropní konstrukci kontejnerů. Největší výhodou pro izolaci potrubí je maximální zatěsnění všech spár a mezer. Z hlediska požárních předpisů je možné všechny řady izolační pěny řady  Ezero® E500, Ezero® E2000  a  Ezero® E3000 použít do všech standardních konstrukcí.

Vzhledem ke svým izolačním vlastnostem mohou stříkané pěny zcela nahradit běžně používané materiály jako je polystyren nebo minerální vata a to v mnohem menších tloušťkách. Při stavbě tak šetříme nejen jednotlivé vrstvy (a tím finance), ale dochází také k výrazné úspoře časové.