Nástřiková izolace pěnou s uzavřenou strukturou buněk

Stříkaná izolace je zateplení pro nové generace, které dokonale přilne k jakémukoliv povrchu. Při aplikaci stříkané izolační pěny nevznikají žádné štěrbiny. Stříkané izolační pěny jsou určené k zateplení fasády, podlahy, vnitřní stěny, šikmé nebo ploché střechy, podkroví či základů. Zateplení touto pěnou trvá jen jeden den a je možné je provádět během celého roku.

Tepelná izolační pěna S0329

Stříkaná izolace S0329 je dvousložková polyuretanová pěna. Používá se jako parozábrana, hydroizolace, protivzduchová izolace, tepelná izolace. Je to uzavřená struktura buněk, jež se vyznačuje nízkým součinitelem tepelné vodivosti 0,021 (W.m-1.K-1). Ezero® E 2000 má hustotu 35 kg/m3.Tato struktura znemožňuje průnik vzduchu a vody. Brání kondenzaci.

Výhodou této pěny je její zdravotní nezávadnost, šetrnost vůči životnímu prostředí, její přilnavost a zpevňování konstrukcí. Pěna se dá využít na izolaci plochých střech při poloviční tloušťce oproti běžným izolačním systémům. Využívá se na základy, obvodové pláště, základové desky, podlahy, krovy, stropy, dodávky chladírenské boxy aj.

Izolační pěna S0540 – tvrdá pěna

S0540  je pěna s uzavřenou buněčnou strukturou, která má nízký součinitel tepelné vodivosti ( λ ) 0,021 (W.m-1.K-1). Struktura buněk eliminuje průnik vody a zabraňuje kondenzaci. 

U této pěny oceníte, že je zdravotně nezávadná a ekologická. Absolutně přilne k povrchu. Její struktura několikanásobně zpevňuje konstrukce (užívá se v konstrukci křídel letadel).