Izolace stěn proti vlhkosti a plísním

Polyuretanová dvousložková pěna  má nesporné výhody oproti běžně používaným materiálům. Je možné ji aplikovat přímo na zdivo a dokonale nahrazuje i různé izolační fólie. V ideálním případě se aplikuje izolační pěna na základovou desku i stěny. Vznikne tak bezespárá vrstva, která zajistí vedle hydroizolace i izolaci tepelnou. Stříkaná izolace nepodporuje tvorbu plísní.

Parozábrana

Rychlost, jakou vodní páry pronikají přes větší část materiálu, se nazývá permeance vypařování vody. Norma, která se v současnosti používá pro budovy a průnik vodních par, je méně než 1 perm (0.00004L/s. m2 při 25 mm). Provedené nezávislé testy prokázaly, že izolační pěna S0329 překračuje dané standardy o více než 38 procent.

Kombinace měkké a tvrdé polyuretanové pěny

Stříkaná pěna má vynikající zvukově izolační vlastnosti z důvodu schopnosti pohlcovat zvuk. Má-li zákazník požadavek vedle hydroizolace současně na tepelnou izolaci, je vhodné použít tzv. „tvrdou pěnu“ S0329 nebo se může tvrdá pěna kombinovat s pěnou S0310. Tvrdá izolační pěna konstrukci dokonale odizoluje proti vlhkosti. K dosažení požadovaného tepelného odporu se může ještě použít měkká pěna.

Přednosti stříkané izolace 

Použitím v objektu se snižuje výrazně výskyt alergických onemocnění a vytváří tak zdravé prostředí. Nepropouští vzduch – zatepluje a utěsňuje v jednom kroku. Díky aplikaci se snižují náklady na energie až o 70 procent. Topení díky tomu je mnohem efektivnější.  Hodnota jejích vlastností se dobou nesnižuje. Dvousložková izolační pěna obalí všechny stavební prvky a nerovnosti. Štěrbiny a mezery zcela vyplňuje - nikde se neusazuje a ani nesedá vlivem gravitace. Zachovává si svůj původní tvar a kvalita pěny zůstává nezměněna po dobu životnosti stavby.