Fasádní zateplení budov

Pro použití k zateplení fasád všech typů objektů doporučujeme především tvrdou izolační pěnu Ezero® E 2000. Tato dvousložková izolační pěna má uzavřenou strukturu buněk a disponuje základními vlastnostmi:

Tepelná izolace

Ezero® E 2000 je schopna se plně chemicky navázat na podkladový materiál jako je beton, sklo, cihla, kov nebo dřevo tak, že mezi izolačním materiálempodkladem nevzniká žádný vzduchový prostor, nevytváří spoje a při použití není potřeba lepidel nebo mechanických upevňovačů, které by zabraňovaly proudění vzduchu.

Parozábrana

Rychlost, jakou vodní páry pronikají přes materiál, se nazývá permeance vypařování vody. Norma používaná v současnosti pro budovy a průnik vodních par, je méně jak 1 perm. Nezávislé testy prokázaly, že dvousložková izolační pěna Ezero® E 2000 překračuje tyto standardy o více než 38%.

Vzduchová bariéra

Produkt aplikací speciálním zařízením vytváří pevnou vzduchovou bariéru a předchází tak kondenzaci vody, při které většinou dochází ke vzniku plísní a zničení stěny. Téměř 100 % podíl uzavřených buněk v pěně tvoří pevnou, odolnou a efektivní vzduchovou bariéru beze spár.

Izolační pěny Ezero jsou 100 % ekologickénezávadné a jsou vyvinuté z obnovitelných zdrojů. Tepelná izolace, parozábrana, hydroizolace a v neposlední řadě i zvuková izolace splňuje i protipožárnídalší normy. Jsou vhodné pro všechny typy fasád a jakoukoliv velikost objektu.


K použití na zateplení fasád není vhodná měkká pěna Ezero® E 500, která má otevřenou buněčnou strukturou. Její použití se nedoporučuje vzhledem k nasákavosti měkké pěny a naše společnost, včetně všech poboček aplikujících stříkané izolační materiály, se od tohoto použití distancuje a všem zákazníkům doporučujeme na venkovní konstrukce použití výhradně pěn s uzavřenou strukturou buněk.